Скери қызметшілердің лауазымдық және арнайы міндеттері.

Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің әскери қызметші қызметтік іс - әрекетінде Қазақстан Республикасының Конституциясынын, заңдарын, әскері жарғылардыңталаптарын басшылыққа адал және саяси мақсаттарды көздейтін қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктернің қызметіне қатысы болмауға тиіс. Ол:

-Қазақстан Республикасының Конституциясын зандарын қатаң сақтауға және әскери жарғылардың талаптарын орындауға;

-Әскери антына адал болуға, халқына жанқиярлықпен қызмет етуге, ерлікпен, алғырлықпен Қазақстан Республикасының қорғауға, әскери боршын орындауға, әскери Қызметтің қиындықтарын табындықтарын өткеруге;

-өз Отанының патриоты болуға, түрі ұлттардың әскери қызметшілерінің арасындағы достықты нығайтуға

- алда, тәртіпді, ержурек болуға, әскери борышын орындау кезінде байыпты бастамашылық жасауға;

- командирлеге (бастықтарға) сөзсіз бағынұға және оларды ұрыста қорғауға, әскери бөлімнің Жауынгерлік Туын сақтауға;

-әскери кәсіптік білім – білікті ұдайы менгеруге, өзінің машықтану мен әскері шеберлігін жетілдіруге;

-өзіне сеніңп берілген қарумен техниканы білуіге және оларды қолдануға ұдайы әзірлікте ұстауға, әскері мүлкті және басқа да материалдық құндылықтарды сақтауға;

-әскері баурластықты бағалауға, қасық қанын аямай жолдастарын қауыптан құтқарұға көмектесүге, оларға сөзімен де ісімен көмектесуге, әрқайсының ар-намысы мен абыройын құрметтеуге, өзіне және басқа да әскери қызметшілерге қатысты тұрпайылық пен қорлауға жол бермеуге, оларды лайықсыз іс - қылықтардан тежеуге;

-әскері әдептілік, мінез–құлық және әскери сәлемдесу қағидаларын сақтауға, әрдайым және барлық жерде өз қадір-қасиетін мен абыройын біик тұтуға, нысанды киіммен, таза және ұқыпты киінуге;-қырағы болуға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға міндетті;

Әскері қызметші Қазақстан Республикасының қорғаушы деген жоғары атаққа лайықты болуға, Қарулы Күштердің абыройы мен жаунгерлік данқын, өзінің әскери білімі мен өзінің әскери атағын қадірлеуге тиіс.

Әскери қызметші Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге, халықтар достығын бағалай білуге, Қазағыстан Республиксында тұратын ұлттар мен ұлыстардың арасында өзара қарым- қатынастар мен сыйластықты нығайтұға есептесуге міндетті.

Әскери қызметшілердің өзара қарым-қатынастарында олардың ұлттық сезімдері, ғұрыптары мен дәстүрлері құрметтеуге тиіс.

Мемлекеттік көпұлттылығы және Қазағыстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі әскери қызметтің ерекшелігі ескеріле отырып, ресми ұлттаралдық қатынас тілі ретінде орыс тілі қолданылады.

Орыс тілін нашар білетін әсери қызметшілерге оны оқып - үйренуі үшін жағдайлар жасалады.

Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілі әскери қызметшілердің арасындағы қарым - қатынаста пайдаланылады және қолданылады. Қазақ тілін нашар білетін әскери қызметшілерге оны оқып - үйрену ұйымдастырылады.

Әскери қызметшілер бір - бірінің құқықтарын, бостандықтарын, ар - намысы мен абройын сылауға, командирлер (бастықтар) мен жасы үлкендерге реттілік пен тәртіпті ұстауда жардемдесуге міндетті.Әскери қызметші өз міндеттерін атқаруына әсер ететін басынан өткен барлық оқиғалар мен өзіне жасалған ескертулер туралы тікелей бастығына баяндауға міндетті. Әскери жарғыларда айқындалған өзара қарым-қатынас қағидалары әскери қызметшілердің арасында бұзылған жағдайда, ол дереу өзіне берілген қүқықтар мен міндеттер көлемінде тәртіп орнату үшін шаралар қолданұға және сол сияқты тікелей бастығына, ал аса қажет болған жағдайда аға бастыққа баяндау тиіс.

Әскери қызметші әскери қызметтің қаупсіздігі талаптарын, ауру-сырқау мен жарақаттардың алдын алу шараларын сақтауға, күнделікті дене даярлығы мен машықтануын арттыруға, ағзасын шындауға, зиянды әдеттерден (темекі шегу, ішкілік ішу және басқалар) басқалар тартынуға тиіс. Әскери қызметшіге қызметтік міндетін атқару кезінде ішкілік ішуге тыйым салынады .

Әскери қызметші қызмет бабындағы мәселелер бойынша өзінің тікелей бастығына және оның рұқсаты мен команда бойынша келесі Жоғары бастыққа жүгінуге тиіс.

Жеке басының мәселелері бойынша да әскери қызметші тікелей бастығына, ал оның әрекетсіздігі жағдайында одан жоғары бастыққа жүгінуге тиіс.

Ұсыныс, арыз және шығым түрінде жүгінген ретте әскери қызметші осы Жарғының 4 – тарауындағы ережелерді бастыққа алады.

Әскери қызметшілер әскери мүліктің ұрлануын немесе бүлінуін, ақша қаражатының зансыз жұмсалуын, әскериларді жабдықтаудағы келенсіздіктерді, қару - жарақ пен әскери техниканы ұстаудағы кемшіліктерді немесе Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне залал келтіретің басқа да фактілер анықталға ретте бұл туралы команда бойынша баяндауға міндетті, сондай–ақ осы кемшіліктерді жою жөнінде Қазақстан Республикасының Қорғаныс министеріне дейін қоса алғанда, аға бастыққа жазбаша арыз жібере алады.

Әскери қызметші жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың, лауазымды тұлғалар мен басқа да органдардың және қоғамдық бірлестіктердің зансыз іс-әрекеттеріне мемлекеттік басқару органдарына, құқық қорғау органдарына арыздана алады.

Әскери қызметші гуманитарлық құқық ережелерін білуге, соңың ішінде әскеи қимылдар жүргізіздің, ұрыс іс - қыймылдардын жүргізілен ауданда қарсыалатын қарулы күштерінің қүрамынан жаралғандармен, аурулармен, кеме апатына ұшырған адамдармен және азаматық түрғындармен, сондай-ақ әскери тұтқындармен қарым-қатынас жасаудың халқаралық қағидаларын білуге және мүлтіксіз сақтаүға тиіс.

Әскери қызметші ұрыс қимылдарының барысында, тіпті өзінің әскери бөлімінен (бөлімшесінен) қол үзіп толық қоршауда қалған кезде де тұтқынға түсұден бас тартып, жауға табанды қарсылық көрсетуге міндетті. Ол ұрыста өзінің әскери боршын ақырына дейін орындауға міндетті.

Егер әскери қызметші өз әскерлерінен қол үзіп қалып және қарысылық көрсетудің барлық құралдары мен жолдарын тауысып немесе жарақаттануы не контузияға ұшырауы салдарынан қауқарсыз күйде қалып, қарысыластын тұтқынына түсетін болса, ол өзін және жолдастарын тұтқыннан босату және өз әскерлеріне оралу үшін кез келген мүмкіндікті іздеуге және пайдалануға тиіс. Жау тұтқынына алынған әскери қызметшінің жауап алу кезінде өзінің тегін, атын, әкесінің атын, әскери атағын, туған кунің және жеке нөмірін ғана айтуға құқығы бар. Ол жауынгердің абыройын жоғары устауға, әскери және мемлекеттік құпяны қастерлеп сақтауға, табындылық пен ерлік танытуға, тұтқындағы басқа әскери қызметшілерге көмектесуге, оларды душпанға жәрдемдесуден тежеуге, жаудың әскери қызметшінің Қазақстан Республикасына нұқсан келтіру үшін пайдалану әрекетің тойтаруға міндетті.

Тұтқынға алынған, сондай-ақ бейтарап елдерге шеттетілген әскери қызметшілердің әскери қызметші мәртебесі сақталады, әскери қолбасшылық пен осыған уәкілеттік берілген басқада мемлекеттік басқару органдары аталған әскери қызметшілердің құқықтарын қорғау және олардың Отанына оралуы жөнінде халықаралық құқық нормаларына сәйкес шаралар қолдануға міндетті.

Бақылау сұрақтары:

1.Әскери қызметшінің лауазымдық міндеттері.

2.Әскери қызметшінің арнайы міндеттері.

3.Жауынгерлік абыройын сақтауы.

4.Әскери қызметшінің жалпы міндеттері.

5. Әскери қызметшілердің өзара қарым-қатынастары.

№ 3. Лекция сабағының тақырыбы:" Әскери қызметшілердің арасындағы өзара қарым-қатынас"

Жоспары:

1 Дара басшылық .

2.Командирлер (бастықтар) мен бағыныштылар.Аға және кіші шенділер.

Сабақтың мақсаты:Әскери бөлімдердегі дара басшылық, командирлер (бастықтар) мен бағыныштылар.Аға және кіші шенділердің қызметімен таныстыру.

Қысқаша мәтіні:Әскери қызметшілердің дара басшылығы бастықтар мен бағыныштылардың,аға және кіші шенділердің қызметі тәртібін үйрету.


4357941304566131.html
4357988304179667.html
    PR.RU™