Тема : Зміни корпоративної культури та зміни на основі інформаційних технологій

Питання для підготовки до практичних та семінарських занять

1. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури.

2. Регулювання діяльності організації.

3. Ребрендинг.

4. Стратегія та інформаційні технології.

5. Роль IT-менеджменту в організаційних змінах.

6. Триступеневий підхід управління змінами в інформаційних технологіях.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: корпоративна культура, зміни корпоративної культури, ребрендинг, стратегія, інформаційні технології, IT-менеджмент, організаційні зміни.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- основні принципи успішної зміни корпоративної культури;

- регулювання діяльності організації;

- ребрендинг;

- стратегія та інформаційні технології;

- стратегічна сітка Кеша для оцінювання стану інформаційних технологій в організації;

- роль IT-менеджменту в організаційних змінах;

- триступеневий підхід управління змінами в IT;

- зміни процесів та корпоративної культури;

- нові правила інформаційного суспільства.

Завдання 1

Кейс-стаді № 2. «Електронний документообіг: еволюція чи революція».

Цілі: Напрацювання механізмів та набуття навичок вирішення проблемних питань в процесі запровадження ІТ-технологій в державних установах.

Поставка завдання:

1. Проаналізувати ситуацію, що склалася та запропонувати можливі варіанти вирішення.

2. Командам оформити свої рішення на аркуші та презентувати.

Завдання до кейсу.

1. Які переваги забезпечує впровадження нових технологій? Хто від цього виграє?

2. Чиї інтереси можуть постраждати внаслідок змін?

3. Розробіть програму подолання опору.

4. Як перетворити персонал міністерства на провідників змін?

5. Зробіть класифікаційний аналіз змін, використовуючи наступні категорії: заплановані - ситуативні зміни; комплексні - часткові; еволюційні революційні; коротко - та довгострокові.

Завдання 2

Кейс-стаді № 3. «Місцева влада і місцеве безвладдя»

Цілі: Напрацювання механізмів та набуття навичок вирішення проблемних питань в процесі запровадження ІТ-технологій в державних установах.

Поставка завдання:

1. Проаналізувати ситуацію, що склалася та запропонувати можливі варіанти вирішення.

2. Командам оформити свої рішення на аркуші та презентувати.

Завдання до кейсу:

1. Визначте причини опору ідеї передачі дитячого садка новим власникам.

2. Розкрийте причину конфлікту між районною та місцевою гілками влади.3. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблеми.

4. Які зміни до законодавства про місцеве самоврядування Ви могли б запропонувати, щоб полегшити вирішення питання управління регіону.

5. Припустимо, що схвалено рішення про передачу дитячого садка новим власникам. Ваші управлінські дії щодо проведення необхідних організаційних змін.


Питання для підготовки до модульної контрольної роботи

Змістовний модуль 1

 1. Теоретичні основи управління змінами
 2. Природа виникнення змін.
 3. Сутність змін у природі га у відкритих соціально-економічних системах, їх взаємозв'язок. Організаційна досконалість - основа організаційних змін.
 4. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).
 5. Класифікація видів змін.
 6. Індивідуальні зміни
 7. Навчання та зміни. Особа і зміни.
 8. Види компетентностей.
 9. Біхевіористичний, конгінітивний, психодинамічний, гуманістично-психологічний підходи до змін.
 10. Управління своїми та чужими змінами.
 11. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи.
 12. Заходи перед початком га після ініціювання змін.
 13. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін.
 14. Теорії навчання.
 15. Цикл втручань у процес змін.
 16. Модель Д. Колба.
 17. Таксономія Блума.
 18. Командні зміни
 19. Поняття групи та переформування її в команду.
 20. Типи корпоративних команд.
 21. Вплив індивідуумів на динаміку команди.
 22. Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін.
 23. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика.
 24. Етапи змін команд за Такманом.
 25. Типологія учасників команди змін за Белбіном.
 26. Пастки Біона.
 27. Проведення оцінювання стану організації та підготування документів, що описують бачення ключових чинників розвитку команди та організації загалом.
 28. Розроблення цілей з результатів роботи організації.
 29. Визначення бажаних стандартів поведінки команди та організації.
 30. Організаційні зміни
 31. Моделі та підходи до організаційних змін.
 32. Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін.
 33. Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація (метафори Гаррета Моргана до організаційних змін).
 34. Моделі змін (модель Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер—Тушмана, системна моделі. Сенге).
 35. Цикл змін за Коттером.
 36. Моделі організаційних перетворень.
 37. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень.
 38. Реформування організації.Змістовий модуль 2

1. Роль керівництва в управлінні змінами

2. Ефективне лідерство.

3. Матриця взаємозв'язків: метафора організації та необхідний тип керівництва.

4. Стилі та навички керівника змін.

5. Менеджери та лідери: спільне та відмінне за Уореном Беннісом.

6. Характеристика «єднальних» керівників за Дж. Ліпман-Блюменом.

7. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.

8. Емоційна компетенція управлінця.

9. Розвиток організації в сучасних умовах та проблеми управління опором змінам

10. Управління опором змінам.

11. Формування інноваційної організаційної культури.

12. Оцінювання економічної ефективності варіантів технологічного, організаційного, економіко-фінансового та інших видів розвитку підприємства з врахуванням опору змінам.

13. Оцінювання рівня опору змінам.

14. Розроблення рекомендацій зі зниження опору.

15. Структурні зміни

16. Сутність реструктуризації.

17. Реструктуризація і позиції індивідуальних змін.

18. Триступінчата модель Льюіна.

19. Причини реструктуризації.

20. Стратегічний аналіз і причини змін.

21. Критичні чинники успіху змін.

22. Проекти з управління змінами в організаціях.

23. Моніторинг та аналіз змін.

24. Реструктуризація зпогляду індивідуальних змін: особливий випадок скорочення штатів (модель Носра).

25. Команди у процесі реструктуризації.

26. Управління змінами у стратегічному розвитку організації

27. Стратегія інтенсивного зростання.

28. Процеси диверсифікації.

29. Інтеграційні процеси та зміни в організаціях.

30. Причини об'єднання та поглинання.

31. Переваги та недоліки різних організаційних структур та об'єднань.

32. Висновки із досліджень вдалих і невдалих поглинань.

33. Принципи поглинання та об'єднання для координаторів змін.

34. Зміни корпоративної культури

35. Основні принципи успішної зміни корпоративної культури.

36. Регулювання діяльності організації.

37. Ребрендинг.

38. Зміни на основі інформаційних технологій

39. Стратегія та інформаційні технології (IT).

40. Стратегічна сітка Кеша для оцінювання стану інформаційних технологій в організації.

41. Роль IT-менеджменту в організаційних змінах.

42. Триступеневий підхід управління змінами в IT.

43. Зміни процесів та корпоративної культури.

44. Нові правила інформаційного суспільства.


Тематика рефератів

1. Історичний розвиток управління змінами.

2. Організаційна досконалість - основа організаційних змін.

3. Основні складові організаційної досконалості за Харінгтоном.

4. Класифікація видів змін.

5. Біхевіористичний підхід до змін.

6. Конгінітивний підхід до змін.

7. Психодинамічний підхід до змін.

8. Гуманістично-психологічний підхід до змін.

9. Управління своїми та чужими змінами.

10. Розроблення індивідуальних планів управління результатами роботи.

11. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін.

12. Теорії змін.

13. Цикл втручань у процес змін.

14. Модель змін Д. Колба.

15. Таксономія Блума.

16. Типи корпоративних команд.

17. Вплив індивідуумів на динаміку команди.

18. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика.

19. Етапи змін команд за Такманом.

20. Типологія учасників команди змін за Белбіном.

21. Пастки для команд за Біоном.

22. Проведення оцінювання стану організації.

23. Розвиток команд та організацій

24. Стандартів поведінки команди та організації.

25. Моделі та підходи до організаційних змін.

26. Теорія організаційних змін Гаррета Моргана.

27. Моделі змін Льюіна.

28. Теорія змін Бекхарда.

29. Модель узгодження змін Надлер—Тушмана.

30. Системні моделі змін Сенге.

31. Цикл змін за Коттером.


4351269318955354.html
4351296394996784.html
    PR.RU™